Kartes lietošanas noteikumi

  • Klienta karti var saņemt jebkurā mārketinga programmas Aptieku Alianse aptiekā, kurā ir attiecīgs paziņojums par dalību klienta karšu programmā.
  • Jāaizpilda anketa un jānodod farmaceitam.
  • Klienta karte ir bez maksas.
  • Pēc kartes aktivizēšanas tiek atvērts konts, kurā varat uzkrāt AA punktus.
  • Vienā reizē iepērkoties par vairāk nekā Ls 1, jūs uzkrājat AA punktus (1% no pirkuma summas).
  • Viena AA punkta vienības vērtība ir Ls 0,01.
  • Ar AA punktiem varēsiet apmaksāt 50% no maksājamās summas.
  • AA punkti tiek uzkrāti no norēķinu summas, kura tiek veikta skaidrā naudā vai ar bankas karti.
  • Karte nozaudēšanas gadījumā karte un AA punkti netiek atjaunoti.